Sfântul Ioan Casian

Ocrotitorul Frăției Nepsis Elveția

Icoana Sfântului Ioan Casian

„Există un fel de dragoste care nu dispare, fiindcă nu ia naștere nici din cunoștințe, nici din raporturile de serviciu sau de câștig, nici din rudenie sau din alte motive, ci numai din asemănarea virtuților. [...] Aceasta este adevărata prietenie, care crește din dubla desăvârșire și virtute a prietenilor, a cărei legătură nu o rupe nici felurimea dorințelor, nici contrarietatea voințelor.”

Sf. Ioan Casian, Prima convorbire cu Părintele Iosif, Despre prietenie

Sfântul Ioan Casian s-a născut în anul 360 în Dobrogea, într-un loc ce-i păstrează numele până azi (podişul Casian). Însufleţit de o sete arzătoare pentru desăvârşire duhovnicească pleacă la Locurile Sfinte însoţit de prietenul său Gherman, unde intră în obștea unei mănăstiri din Betleem. Vizitând sihăstriile din pustia Egiptului, cei doi i-au întâlnit pe anahoreţii despre a căror înaltă viaţă duhovnicească auziseră, ale căror sfaturi au fost consemnate de către Sf Ioan Casian în cartea Convorbirilor.

Împreună cu Sf. Gherman, Sf. Ioan Casian continuă călătoria la Constantinopol (unde primește hirotonirea întru diacon din mâinile Sf. Ioan Gură de Aur), la Roma și apoi la Marsilia, unde întemeiază, pe la anul 415, o mănăstire pentru bărbați și alta pentru femei. Acolo a viețuit până la moartea sa (anul 435). Astăzi un fragment din moaștele sale este pus spre închinare în biserica „Saint Victor” din Marsilia.

Sfântul Ioan Casian a fost canonizat de Biserica Ortodoxă Română în anul 1992, este prăznuit împreună cu Sf. Gherman în ziua de 29 februarie și este Sfântul ocrotitor al frăției Nepsis Elveția.Copyright Nepsis Elvetia. All rights reserved.